Talen

Onderzoek

De Vakgroep Letterkunde bestaat in haar huidige constellatie sinds 1 januari 2011. Onze medewerkers verrichten onderzoek naar een breed spectrum aan literaturen in moderne en oude talen. Gedeelde zwaartepunten en methodologische expertisevelden stellen we voor via onze personeelspagina’s. Meer gedetailleerde informatie over ons onderzoek vindt u in de databank onder “projecten”. Niet enkel lopende projecten van doctorandi, postdocs en teams zijn er te consulteren, u vindt er ook een archief. Een lijst van lopend digitaal literatuuronderzoek is hier te vinden. Het menu links brengt u verder naar informatie over publicaties van onze medewerkers en over de tijdschriften waarvoor ze redactionele verantwoordelijkheid dragen. U vindt hier ook het programma van de tweewekelijkse Literary Studies Workshop. We stellen u tot slot graag voor aan de vaak interdisciplinaire onderzoeksgroepen waarin vakgroepleden samenwerken. Ons onderzoek is daarnaast ingebed in interuniversitaire onderzoeksgemeenschappen als GOLIATH en OLITH, in strategische internationale partnerschappen zoals de U4 (Ghent – Gottingen – Uppsala – Groningen), en in academische netwerken zoals ENN, ESSE, MLA, Esprit, IVG, GSA, the American Society for Eighteenth-Century Studies, Research Society for Victorian Periodicals en the International Society for Cultural History.