Talen

Bibliotheken

Onze medewerkers, studenten en bezoekers kunnen gebruik maken van de voortreffelijke onderzoeksinfrastructuur van de Faculteitsbibliotheek Letteren en Wijsbegeerte.

De faculteitsbibliotheek integreert collecties die vroeger over aparte "seminariebibliotheken" waren verspreid. Al onze gedrukte bronnen zijn intussen op de centrale locatie (Rozier 44) te consulteren. 

Toegang tot de catalogus van digitale en gedrukte bronnen krijgt u via http://lib.ugent.be/.

Voor personeelsleden en studenten levert de universiteitsbibliotheek kosteloos scans van artikels uit tijdschriften in depot. Ook interbibliothecaire aanvragen worden, tegen een kleine vergoeding, vlot behandeld.

Tot de voor ons vakgebied meest specifiek relevante beschikbare digitale bronnen behoren de bibliografische diensten van onder meer Web of Science, MLA International BibliographyBibliographie der deutschen Sprach- und Literaturwissenschaft en Bibliographie der französischen Literaturwissenschaft. Via aggregatoren als JSTOR, Proquest, Project Muse, en databanken als Early European Books, Literature Online en Artemis Literary Sources krijgen we, binnen het UGent-netwerk, full-text toegang tot primaire bronnen, lexika, tijdschriften, thematisch geordende excerpten uit gedrukte bundels en meer.

Een overzicht van lopende trials op digitale pakketten wordt bijgehouden op: http://www.flw.ugent.be/bibliotheek/diensten/trials

Inhoudelijke informatie over de individuele collecties en hun zwaartepunten is te vinden op de collectiepagina’s letterkunde. Elke collectie heeft een collectieverantwoordelijke, die instaat voor de collectievorming:

 • Duitse Letterkunde (L32) - Prof. Benjamin Biebuyck
 • Engelse en Amerikaanse Letterkunde (L34) - Prof. Stef Craps
 • Franse Letterkunde (L14X) - Prof. Alexander Roose
 • Griekse Letterkunde (L10) - Prof. Koen De Temmerman
 • Italiaanse Letterkunde (L16) - Dr. Sarah Bonciarelli
 • Klassiek Latijn (L11) - Prof. Wim Verbaal
 • Postklassiek Latijn (L12) - Prof. Marco Formisano 
 • Nederlandse Letterkunde (L30) - Prof. Lars Bernaerts en Prof. Kornee Van der Haven
 • Scandinavistiek (L19) - Prof. Daan Vandenhaute
 • Spaanse Letterkunde (L14H) - Prof. Ilse Logie
 • Vergelijkende Literatuurwetenschap (L37) en Literaire Sociologie (L26) - Prof. Bart Keunen

Voor aankoopsuggesties, informatie over proeftoegangen tot digitale pakketten ('trials') en andere vragen over de bibliotheek letterkunde kan u terecht bij Elke.Gilson@UGent.be of bij de collectieverantwoordelijken.