Languages

Vacancies

Doctor-assistent letterkunde, 3 jaar

UW OPDRACHT
U besteedt minimum 70% van uw opdracht aan wetenschappelijk onderzoek in de letterkunde: u bereidt hoogstaande publicaties voor, neemt actief deel aan (inter)nationale congressen, en bent betrokken bij het aanvragen van onderzoeksfinanciering.
U doet een aanvraag voor een of meerdere meerjarige extern gefinancierde persoonlijke onderzoeksmandaten (o.a. FWO-onderzoeksmandaat).
U werkt mee aan het onderwijs op bachelorniveau of masterniveau verstrekt door de vakgroep letterkunde.
U begeleidt en beoordeelt studenten op bachelor- en/of masterniveau in het kader van papers, onderzoekstaken en masterproef.
U werkt mee aan de interne en externe dienstverlening van de vakgroep (bv. coaching van junior onderzoekers en studenten, vervullen van organisatorische taken).