Languages

Nascholingscyclus historische letterkunde (5, 19 en 26 oktober)

Van perkament tot powerpoint. Lesideeën omtrent middeleeuwse literatuur en cultuur Een team van universitaire docenten van verschillende universiteiten en leerkrachten uit het secundair onderwijs werken een nascholingscyclus uit met praktische ideeën voor lessen over oudere Nederlandse letterkunde.

​Het is niet eenvoudig om de interesse van leerlingen te wekken voor historische literatuur en cultuur. Vaak zien ze niet dat ideeën en teksten van vroeger nog interessant en relevant zijn voor mensen van nu. Voor leerkrachten is het evenmin vanzelfsprekend om historisch cultuurgoed op een zinvolle manier in de lessen te verwerken. Door hun veeleisende lesopdracht is het voor hen bovendien niet eenvoudig om op de hoogte te blijven van nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen.

In deze nascholingscyclus, gespreid over drie woensdagnamiddagen, wordt ingespeeld op deze complexe problematiek. Er wordt een theoretisch kader geschetst, maar de grootste aandacht gaat uit naar het aanreiken van praktisch bruikbaar lesmateriaal. Twee namiddagen worden ingevuld met een korte algemene sessie, telkens gevolgd door twee workshops. Voor de workshops worden de deelnemers opgesplitst, via parallelsessies krijgt iedereen de kans alles te volgen. De thema’s van de vier aangeboden workshops handelen over: (1) Mens- en wereldbeeld: opvattingen over de mens en de aarde in de middeleeuwen, (2) Hoofsheid: een nieuw samenlevingsmodel, (3) Religie: godsbeeld en Middelnederlandse literatuur, (4) Liefde: een ernstig spel. De laatste woensdag is gereserveerd voor een historische literaire wandeling door Gent. Deelnemers kunnen kiezen om slechts een gedeelte van de cyclus te volgen (enkel inschrijven voor de historisch literaire wandeling is niet mogelijk).

Programma en inschrijven

Meer info: Veerle.Uyttersprot@UGent.be