Languages

Nieuwe databank: Literature Online (ProQuest)

Literature Online is (voorlopig) beschikbaar tot eind 2016, met dank aan prof. Marysa Demoor van de vakgroep Letterkunde.

Literature Online omvat meer dan 355.000 Engelstalige literaire werken, aangevuld met een collectie essays en naslagwerken.