Languages

Digital Loeb Classical Library beschikbaar

Na een trial in de herfst van 2014 en diverse pogingen tot financiering het afgelopen jaar is vanaf heden de digitale versie van de Loeb Classical Library vrij beschikbaar binnen het UGent netwerk. Met dank aan de financiële steun van de professoren Peter Van Nuffelen, Wim Verbaal, Kristoffel Demoen, Mark Janse, Andries Zuiderhoek, Giovanni Galdi, Danny Praet en Koen Verboven en de facultaire bibliotheekcommissie LW.

Clipboard01.jpg

Dit is een digitale versie van de beroemde Loeb Classical Library, de groene en rode deeltjes met teksten uit de klassieke oudheid in het Latijn en Grieks, met de vertaling in het Engels ernaast. De gedrukte uitgave is in de collectie van de Faculteit LW te vinden in de vakgroepbibliotheken Latijn & Grieks en de bibliotheek Klassieke Oudheid (LWBIB.L03).

Deze reeks werd honderd jaar geleden opgezet door James Loeb. Het is een prachtig onderzoeksinstrument want in de digitale Loeb is op velerlei manieren een groot tekstcorpus te doorzoeken. Het is een uitermate belangrijke bron voor onderzoekers en studenten in de humaniora in het algemeen en speciaal voor classici, (kunst)historici, theologen en filosofen.