Languages

Collegeplanken 2e semester beschikbaar

De collegeplanken voor het 2e semester zijn in de beide vleugels van de Faculteitsbibliotheek LW in de Rozier beschikbaar. Ze bevatten alle gedrukte boeken die op de ECTS fiches en infobrochures staan van de vakken die in dit 2e semester worden gedoceerd aan de faculteit.


De boeken staan per vak en per docent in kasten vlak bij de balies zodat ze snel kunnen worden ingekeken. De meeste titels hebben een tijdelijke korte uitleentermijn gekregen zodat iedereen die ze nodig heeft ze kan ontlenen.

Enige vereiste is dat de bibliotheekcollectie zich reeds in de faculteitsbibliotheek bevindt. Uitzondering is Slavistiek waarvan de collegeplanken zich niet in de tijdelijke vakgroepbibliotheek in het Technicum bevinden maar toch ook in de Faculteitsbibliotheek, vleugel Magnel (1ste verdieping) staan.

Docenten die alsnog interesse hebben in het laten samenstellen van een collegeplank nemen het beste contact op met lib.flw@ugent.be