Languages

Nieuwe databanken: Acta Sanctorum, Patrologia Latina en Early European Books I-III

Dankzij de eenmalige financiële steun van de facultaire Commissie Wetenschappelijk Onderzoek werden enkele databanken van ProQuest verworven ter ondersteuning van het wetenschappelijk onderzoek binnen de faculteit.


Via de Facultaire Bibliotheekcommissie (FBC) o.l.v. prof. dr. Koen Verboven werd dit jaar bij de faculteit Letteren en Wijsbegeerte een snel toenemende nood aangekaart op het vlak van de ondersteuning en uitbouw van ‘digital scholarship’ binnen de faculteit.

Digitale data vormt de basis van veel van het actuele digitaal geïnspireerde onderzoek binnen de geesteswetenschappen, vaak ook omschreven als ‘digital humanities’. Het is essentieel dat de faculteit kan beschikken over voldoende materiaal om dergelijk onderzoek mogelijk te maken. Daarbij werd gepleit voor een eenmalige financiële injectie om zo aan de toegenomen vraag naar data tegemoet te komen.


Dankzij de steun van de facultaire Commissie Wetenschappelijk Onderzoek o.l.v. prof. dr. Jean Bourgeois, werd aan de Faculteitsbibliotheek Letteren en Wijsbegeerte een eenmalig fonds ter beschikking gesteld voor de aankoop van en/of de permanente digitale toegang binnen het netwerk van de UGent tot digitale bronnen waarvan werd gemeend dat deze zoveel mogelijk geïnteresseerde onderzoekers binnen de faculteit tot nut zouden kunnen zijn.


EXTRA DIENSTVERLENING


Extra tutorials, webinars en/of toelichtingen bij deze databanken, al dan niet gekoppeld aan een rondleiding of specifieke bibliotheekinstructie van een bepaalde collectie in de faculteitsbibliotheek LW zijn altijd mogelijk.
Zie ook: http://www.flw.ugent.be/bibliotheek/diensten/informatievaardigheden#WatNIEUWE DATABANKEN


Acta Sanctorum (ProQuest)


De Acta Sanctorum database (ASD) bevat de kritische uitgaven van heiligenlevens in de gelijknamige reeks die sinds de 17e eeuw eerst te Antwerpen, nu te Brussel, wordt verzorgd door de Bollandisten. Het bevat alle 67 volumes van 1643 tot en met 1940.

Deze data is gecombineerd te doorzoeken met de Patrologia Latina en de digitale versie van de laatste editie van Brill’s Mediae Latinitatis Lexicon Minus door Jan Frederik Niermeyer. De database laat zoeken op Bibliotheca Hagiographica Latina referentienummers toe.


Patrologia Latina (ProQuest)


De Patrologia Latina database (PLD) is een enorme collectie van geschriften van de kerkvaders en andere kerkelijke schrijvers die in een eerste editie tussen 1844 en 1855 werd gepubliceerd door Jacques-Paul Migne. De indices werden tussen 1862 en 1865 gepubliceerd. Het bevat Latijnse werken van Tertullianus uit 200 AD tot en met de dood van Paus Innocentius III in 1216, in totaal 217 volumes.

Deze data is gecombineerd te doorzoeken met de Acta Sanctorum en de digitale versie van de laatste editie van Brill’s Mediae Latinitatis Lexicon Minus door Jan Frederik Niermeyer. De database laat zoeken met gebruik van diacrieten toe, net zoals zoeken met Griekse trefwoorden en zoeken op Bibliotheca Hagiographica Latina referentienummers.


Early European Books - EEB (ProQuest)


De Early European Books Database (EEB) bevat kleurenscans in hoge resolutie (400 ppi) vanaf de originele bron, dus niet van microfiches, van boeken gedrukt in Europa of in een Europese taal vanaf c. 1455 tot 1701. De eerste 3 collecties die nu beschikbaar zijn bevatten 4.1 miljoen pagina’s, van de bibliotheekcollecties van de Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, de Koninklijke Bibliotheek Nederland, de Wellcome Library uit Londen en de Kongelige Bibliotek uit Denemarken.

Deze database is de opvolger en aanvulling van de 125.000 titels in de Early English Books Online (EEBO) collectie die ook via de UGent toegankelijk is. De data is gecombineerd te doorzoeken met de EEBO collectie (maar niet vice versa!).

De database laat zoeken toe op het Universal Short Title Catalogue (USTC) nummer. Via de Consortium of European Research Libraries (CERL) Thesaurus kan er ook gezocht worden op naamvarianten van imprintplaatsen, imprintnamen, persoonlijke namen en bedrijfsnamen, met inbegrip van spellingsvarianten, in het Latijn en andere Europese talen, en pseudoniemen.

De links naar de digitale werken zullen ook op titelniveau aan de UGent catalogus worden toegevoegd.


NIEUWE SERVICES


Door bovenstaande aankopen kwamen voor bepaalde reeds beschikbare databanken enkele extra services en/of data beschikbaar, nl:

EEBO samen doorzoekbaar met EEB (ProQuest)

De Early English Books Online (EEBO) database bevat scans van de microfiches van bijna elk werk in het Engels, gedrukt in Engeland, Ierland, Schotland, Wales, en Noord-Amerika tussen 1473 en 1700. Deze werken kunnen vanaf nu samen met de Early European Books Database (EEB) via de interface van deze laatste doorzocht worden.


EEBO-TCP Phase I records beschikbaar voor data-analyse


Via het Text Creation Initiative (TCP) zijn 25.363 teksten binnen Early English Books Online (EEBO) vrij beschikbaar in SGML/XML-encoded transcripties. De database kan als een afzonderlijk geheel worden doorzocht (zie hieronder)of via de centrale EEBO interface.

De links naar de getranscribeerde bestanden zullen op titelniveau aan de afzonderlijke titels in de UGent catalogus worden toegevoegd. Scans en bibliografische metadata kunnen vanaf begin 2015 via diverse platform en in diverse formaten (HTML, ePUB, en TEI P5 XML) worden gedownload via diverse kanalen voor eigen analyses.


ECCO-TCP records beschikbaar voor data-analyse


Via het Text Creation Initiative (TCP) zijn 2.188 teksten binnen Gale Cengage's Eighteenth Century Collections Online (ECCO) vrij beschikbaar in SGML/XML-encoded transcripties. De database met teksten kan als een afzonderlijk geheel worden doorzocht of via de centrale EECO-EEBO interface.

De links naar de getranscribeerde bestanden zullen op titelniveau aan de afzonderlijke titels in de UGent catalogus worden toegevoegd. Scans en/of de bibliografische informatie kunnen in diverse formaten (platte tekst, HTML, ePUB, TEI P3 XML, TEI P5 XML,  RDF)  worden gedownload via diverse kanalen voor eigen analyses.MEER INFORMATIE


Contactpersoon ivm specifieke instructies en tutorials:
Anne-Lise Van der Meulen, verantwoordelijke Publiekswerking LWBIB
annelise.vandermeulen@ugent.be
tel. +32 (0)9/331.33.79

Contactpersoon ivm inhoudelijke en technische problemen:
Saskia Scheltjens, Faculteitsbibliothecaris LW
saskia.scheltjens@ugent.be