Languages

Nieuwe trial: Queen Victoria's Journals (ProQuest)

Van 10 juni tot en met 10 juli 2014 loopt er een trial van de databank 'Queen Victoria's Journals'.

Deze databank bevat afbeeldingen van alle pagina's van de bestaande volumes van koningin Victoria's dagboek in kleur en hoge resolutie. Bovendien zijn alle pagina's getranscribeerd, waardoor ze makkelijk doorzoekbaar zijn. Illustraties en tussenvoegsels zijn als aparte afbeeldingen bijgevoegd. Tenslotte bevat de databank ook specifieke essays.

Feedback kan gegeven worden via een korte enquête op de trial pagina.
De afweging tot abonnering of aankoop wordt voorgelegd aan de facultaire bibliotheekcommissie (FBC).