Languages

Call for Papers: VAL Onderzoeksdag 2014 (15/3/2014)

Aan alle doctorandi in de letterkunde, Op vrijdag 16 mei 2014 vindt de jaarlijkse onderzoeksdag van de Vlaamse Vereniging voor Algemene en Vergelijkende Literatuurwetenschap (VAL) plaats. De gastinstelling dit jaar is de Universiteit Gent.

​De onderzoeksdag geeft doctoraatsstudenten in de letterkunde de gelegenheid om een korte presentatie te houden over de stand van hun onderzoek (ongeveer 15 minuten). Het is de bedoeling dat je kort de inhoud van je project voorstelt, en daarnaast ook vragen en problemen aankaart die in de loop van je onderzoek opduiken. Aangezien doctorandi veelal met dezelfde moeilijkheden worstelen, is het op deze manier mogelijk om een dialoog aan te gaan over de verschillende deeldisciplines heen. Er is plaats voor een zo groot mogelijke diversiteit aan onderzoeksthema's en methodes. Alle sprekers krijgen feedback van experts en gevorderde onderzoekers met verschillende letterkundige achtergronden. Presentaties kunnen in het Nederlands, Engels, Frans of Duits worden gehouden.

Daarnaast biedt deze dag ook een forum voor het bespreken van de praktische en maatschappelijke kant van je onderzoek. Er worden thematische sessies georganiseerd over academisch publiceren en redactiebeleid (met sprekers uit de uitgeverswereld, van wetenschappelijke tijdschriften en het VABB) en over de toekomstperspectieven van pas gepromoveerde doctores (toelichting van een postdoc-begeleidingsproject en een persoonlijk verslag). De dag wordt afgesloten met een panelgesprek over de valorisatie van letterkundig onderzoek, met sprekers die ervaring hebben met de toepassing van academische kennis in andere contexten. 

Geïnteresseerde doctorandi worden uitgenodigd om een abstract te schrijven waarin je je  onderzoeksproject samenvat (max. 300 woorden). Vermeld ook je specifieke vakgebied en in welke fase van het onderzoek je je bevindt (oriënteringsfase – onderzoeksfase – schrijffase - eindfase).

Stuur je abstract voor 15 maart 2014 naar deborah.vandenbrande@ugent.be. Geïnteresseerden die de VAL-onderzoeksdag graag willen bijwonen (zonder presentatie / abstract) kunnen zich eveneens via dit e-mailadres aanmelden. Voor deze dag dient er geen inschrijvingsgeld betaald te worden, maar we vragen aan alle deelnemers om zich lid te maken van de VAL (meer info op http://www.val.ugent.be), indien zij dit nog niet gedaan zouden hebben.

Organiserend Comité

Floris Bernard, Deborah van den Brande en Veerle Van Steenhuyse