Languages

PhD seminar "Theories and Histories of Reading"

Het seminarie is gespreid over de periode van oktober 2013 tot juni 2014 en richt zich op het werk van een zevental vooraanstaande internationale literatuurwetenschappers die een sturende rol spelen in het bloeiende domein van de receptiehistorische studie van literaire teksten en de transnationale circulatie ervan.

​Centraal in dit domein staan vragen naar historische varianten van leespraktijken en tekstvormen: het vakgebied in kwestie bevindt zich op het snijvlak van boek- en tekstgeschiedenis, literatuurwetenschap en cultuurgeschiedenis. Elk van de onderzoekers die centraal staan in het seminarie is niet alleen een autoriteit op het gebied van een welbepaald literair-historisch moment (gaande van de vroege moderniteit tot en met de negentiende eeuw). Allen hebben ze ook belangwekkende theoretische en conceptuele bijdragen geleverd aan de historische studie van het functioneren en het lezen van literaire teksten. In het seminarie staan zowel de literair-historische als de meer conceptuele aspecten van hun werk centraal. Op die manier zullen de discussies niet alleen interessant zijn voor onderzoekers op het gebied van de literatuur en cultuur van deze of gene eeuw, maar ook voor onderzoekers die zich bezighouden met concepten van tekstualiteit, lectuur en schrijverschap. ​