Languages

Tijdelijke verhuis vakgroepbibliotheken L19, L90, L33

In de loop van deze en volgende week starten de tijdelijke verhuizen van de vakgroepbibliotheken Scandinavistiek (L19), Slavistiek (L90) en Engelse Taalkunde (L33) naar het Technicum (blok 2). Daardoor zullen de betrokken bibliotheken voor korte tijd gesloten zijn
     
    
Enkele praktische zaken:
  • Scandinavistiek (L90) sluit van 1/7/2013 tot en met 12/7/2013; Engelse Taalkunde (L33) tussen 4/7/2013 en 12/7/2013 en Slavistiektussen 8/7/2013 en 12/7/2013.                          
  • De vakgroepbibliotheken verhuizent tijdelijk naar het Techicum (blok 2) vanwege de renovatie van de Rozier. In 2015 verhuizen de bibliotheken naar hun definitieve locatie in de nieuwe Faculteitsbibliotheek LW in Rozier 44.
  • In de week van 15/7/2013 (de laatste week voor de Gentse Feesten!) zijn de vakgroepbibliotheken op de nieuwe locatie open voor het publiek en kunnen er gewoon weer boeken worden uitgeleend.
  • Raadpleeg voor de nieuwe openingsuren het beste altijd eerst de website: http://lib.ugent.be/nl/LW-bibliotheken.shtml
  • De uitleenperiode van alle uitgeleende boeken werd verlengd tot 15/7/2013.
  • Uitgeleende boeken kunnen altijd worden binnen gebracht bij de Faculteitsbibliotheek (eerste verdieping Rozier 44).
  • In zeer dringende gevallen kunnen boeken tussen 1/7 en 12/7 via mail worden aangevraagd bij lib.flw@ugent.be Er wordt een bericht verstuurd wanneer het werk beschikbaar is aan de balie van de Faculteitsbibliotheek.