Languages

AFGELAST: Ilse De Vos: Meertaligheid in Griekse manuscripten

All news items
What Lezing
When 18-03-2020
from 20:00 till 21:00
Where Auditorium 1, Jan Broeckx, Blandijnberg 2
Organized by Griekenlandcentrum
Contact griekenlandcentrum@ugent.be
Website https://www.grieks.ugent.be/griekenlandcentrum/

​​Sinds zijn oprichting in 1992 stelt het Griekenlandcentrum van de UGent zich tot doel de Griekse cultuur van de oudheid tot het heden te belichten in al haar aspecten en dit door middel van een zestal voordrachten per jaar, aangevuld met tentoonstellingen, muziekuitvoeringen en culturele uitstappen. Het centrum bouwt voort op de rijke traditie van onze universiteit en wil een brug slaan tussen de academische studie van de Griekse beschaving en haar nawerking enerzijds en de brede maatschappelijke interesse die hiervoor bestaat anderzijds.​