Languages

Marc George: De kracht van het Grieks denken. Nuttig voor het huidig onderwijs?

All news items
What Lezing
When 17-10-2018
from 20:00 till 22:00
Where Auditorium 2 Franz Cumont, Blandijnberg 2
Organized by Griekenlandcentrum Universiteit Gent
Contact griekenlandcentrum@ugent.be
Website http://www.latijnengrieks.ugent.be/GC

De lezingen zijn gratis voor leden van het Griekenlandcentrum, studenten, scholieren en personeelsleden van de AUgent. Anderen betalen €3 aan de kassa.
Reserveren is niet nodig.​​