Languages

Yves T’Sjoen: Slam poetry (PEV hedendaagse literatuur) met Carmien Michels, Martijn Bekvegter Nelen, Martje Wijers en Lisette Ma Neza

All news items
What Debat
When 17-10-2018
from 20:00 till 21:30
Where Auditorium 1 Jan Broeckx, Blandijnberg 2, 9000 Gent
Organized by overleggroep Hedendaagse Literatuur
Contact elke.gilson@ugent.be
Website http://www.taalenletterkunde.ugent.be/permanentevorming

​Derde deel van de reeks “Out of the Books”, over actuele vormen van literatuurbeoefening. 

De lezingen zijn vrij toegankelijk voor alle geïnteresseerden. Wie de volledige lezingenreeks als permanente vorming wil volgen en hiervan een getuigschrift wil ontvangen, schrijft zich in bij de inrichter op het adres: Elke.Gilson@UGent.be.

Over deze avond:

Podiumpoëzie knoopt aan bij de orale traditie waarin poëzie in den beginne is ontkiemd en waarin het eigenzinnige vormen aanneemt. Slam Poetry is de afgelopen decennia uitgegroeid tot een genre in de poëzie met een eigen institutioneel netwerk van kampioenschappen, performancescircuits, een geanimeerde scene die naast de klassieke poëzieproductie bestaat. In het Nederlandse taalgebied bloeit en zwelt de performancepoëzie als een boomgaard in juli en schiet vele kanten op. Het poëzielandschap is in alle opzichten kleurrijk en geschakeerd, meer divers dan de poëzie die we kennen van gebonden boekpublicaties. Podiumpoëzie laat dichtwerk ruisen en bruisen. Visuele en auditieve factoren, stemgeluid (timbre en tonaliteit), présence en lichaamstaal zijn factoren die een bredere invulling geven aan opvattingen over hedendaagse poëzie. Met Carmien Michels, Martijn Bekvegter Nelen, Martje Wijers en Lisette Ma Neza (BK Poetry Slam 2017) presenteert PEV voorstaande podiumartiesten in het Nederlandse taalgebied. De avond wordt georganiseerd in samenwerking met Auw La, vereniging voor “spoken word”.