Languages

Doctor-assistent letterkunde, 3 jaar

Solliciteren tot 13-10-2020 23:59 (Brussels time)

 

OVER DE VAKGROEP LETTERKUNDE

De vakgroep Letterkunde wil een gemeenschap van onafhankelijk denkende collega’s zijn voordat ze een structuur is. De structuur die de vakgroep biedt staat ten dienste van kwaliteitsvol letterkundig onderzoek en onderwijs en is een verbindingspunt dat in contact staat met de faculteit, de opleiding taal- en letterkunde, de afdelingen en de onderzoeksgroepen. Ze biedt ondersteuning voor zowel individuele onderzoekers als onderzoeksgroepen, faciliteert samenwerking tussen onderzoekers en lesgevers, stimuleert internationale verblijven en internationale samenwerking.

 

De cultuur die de vakgroep wil bevorderen, is er een van intellectuele ontwikkeling, taakgerichtheid en een zorgzame omgang tussen collega’s en studenten, waarbij wordt gestreefd naar empowerment en een open dialoog.

 

De vakgroep streeft naar diversiteit in haar samenstelling, in onderzoek en onderwijs en naar een horizontale bestuurscultuur. Ze vindt het evident dat samenwerkingen grenzen van talen, culturen, disciplines, geledingen en beleidsniveaus overschrijden

 

UW OPDRACHT

 • U besteedt minimum 70% van uw opdracht aan wetenschappelijk onderzoek in de letterkunde: u bereidt hoogstaande publicaties voor, neemt actief deel aan (inter)nationale congressen, en bent betrokken bij het aanvragen van onderzoeksfinanciering.
 • U doet een aanvraag voor een of meerdere meerjarige extern gefinancierde persoonlijke onderzoeksmandaten (o.a. FWO-onderzoeksmandaat).
 • U werkt mee aan het onderwijs op bachelorniveau of masterniveau verstrekt door de vakgroep letterkunde.
 • U begeleidt en beoordeelt studenten op bachelor- en/of masterniveau in het kader van papers, onderzoekstaken en masterproef.
 • U werkt mee aan de interne en externe dienstverlening van de vakgroep (bv. coaching van junior onderzoekers en studenten, vervullen van organisatorische taken).

UW PROFIEL

 • U bent houder van een diploma van doctor op proefschrift in de de Letterkunde of van een als gelijkwaardig erkend diploma. Voor diploma’s behaald buiten de Europese Unie dient een gelijkwaardigheidsattest van NARIC voorgelegd te worden. Aan de diplomavoorwaarden moet voldaan zijn op datum van aanstelling.
 • U heeft gekandideerd voor een meerjarig extern gefinancierd persoonlijk onderzoeksmandaat (bv. FWO,…), oproep 2019 en/of 2020, of u komt in aanmerking voor de volgende oproep.
 • U heeft hoogstaand wetenschappelijk onderzoek verricht, wat u onder meer kunt aantonen door relevante wetenschappelijke publicaties in nationale en internationale wetenschappelijke tijdschriften en/of boeken die een ruime verspreiding kennen en die een beroep doen op deskundigen voor de beoordeling van de ingezonden manuscripten.
 • U heeft een uitgesproken interesse voor studentenbegeleiding in een academische context.
 • U heeft een uitstekende mondelinge en schriftelijke kennis (near-native) van de taal of de talen waarvan de literatuur/literaturen het onderwerp vormt/vormen van uw onderzoek.
 • U bent bereid om onderzoeksinitiatieven op te zetten die meerdere afdelingen in de vakgroep ten goede komen.
 • Inzetbaarheid over verschillende afdelingen heen strekt tot aanbeveling.
 • U staat open voor collegiale samenwerking binnen en tussen de afdelingen van de vakgroep.

ONS AANBOD

 • Wij bieden u een aanstelling voor een termijn van drie jaar. De aanstelling kan niet hernieuwd worden. Opgelet: Indien u reeds eerder werd aangesteld als doctor-assistent aan een universiteit in de Vlaamse Gemeenschap kunt u niet kandideren.
 • De indiensttreding kan ten vroegste vanaf 1 januari 2021.
 • De verloning gebeurt volgens barema AAP5. Meer informatie over onze salarisschalen.
 • Verder kan elk UGent-personeelslid rekenen op een aantal voordelen, zoals een breed opleidings- en vormingsaanbod, 35 dagen vakantieverlof aangevuld met jaarlijks vastgelegde brugdagen, een fietsvergoeding, ecocheques enz. Een volledig overzicht van onze personeelsvoordelen.

INTERESSE?

Solliciteren kan alleen online via e-recruitment tot de uiterste inschrijvingsdatum (zie bovenaan). We aanvaarden geen laattijdige sollicitaties of sollicitaties die niet via de online toepassing worden bezorgd.

Volgende documenten dient u toe te voegen aan uw sollicitatie:

In het veld ‘Cv’: uw cv, inclusief een overzicht van de behaalde studieresultaten, evenals een overzicht van relevante wetenschappelijke publicaties (samengevoegd als één pdf-bestand)

 • In het veld ‘Motivatiebrief’: uw motivatiebrief in pdf-formaat
 • In het veld ‘Diploma’: een kopie van het vereiste diploma (indien reeds in uw bezit)
 • In het veld ‘Gelijkwaardigheidsattest’: enkel indien u uw diploma buiten de Europese Unie behaalde moet u een gelijkwaardigheidsattest van NARIC toevoegen. Dit kunt u aanvragen via www.naricvlaanderen.be.

 

Let op: elk veld heeft een beperking van maximum 10 MB.

 

De UGent voert een gelijke kansen- en diversiteitsbeleid en moedigt dan ook iedereen aan om te solliciteren.

 

MEER INFORMATIE

Voor meer informatie in verband met deze vacature kunt u contact opnemen met prof. Mara Santi (mara.santi@UGent.be,, +32 09/264 40 43).

 

https://career5.successfactors.eu/career?company=C0000956575P&career_job...