Languages

Delphine Calle: Amour et applaudissements. La passion amoureuse, ses pièges et son succès dans les tragédies de Racine

All news items
What Doctoraatsverdediging
When 21-08-2018
from 13:00 till 15:00
Where Het Pand, zaal rector Vermeylen, Onderbergen 1, 9000 Gent
Contact fsa.lw@ugent.be
Website https://www.ugent.be/nl/agenda/doctoraten/20180821-LW07

​Proefschrift voorgelegd tot het behalen van de graad van Doctor in de letterkunde

Promotor:

  • ​Prof. dr. Alexander Roose, Vakgroep Letterkunde