Languages

Twitter in Humanities teaching

All news items
What Workshop
When 26-09-2018
from 11:00 till 13:00
Where Jozef Plateauzaal, Jozef Plateaustraat 22, 9000 Gent
Organized by Department of Literary Studies - Italian section
Contact Claudio.Nobili@UGent.be en Guylian.Nemegeer@UGent.be

​Coöperatief leren in literatuuronderwijs dmv Twitter
   
“Twitter in Humanities Teaching” (THT) is een project dat, gedurende het academiejaar 2017-2018, gefinancierd wordt door de Universiteit Gent in het kader van de ondersteuning van onderwijsinnovatie-initiatieven. Het doel van het project is namelijk om te experimenteren met vormen van coöperatief leren in het literatuuronderwijs door het gebruik van nieuwe technologieën en meer bepaald van het sociale netwerk Twitter. De workshop heeft tot doel de voornaamste bevindingen van het project te presenteren en diens toekomstperspectieven uiteen te zetten.

****

“Twitter in Humanities Teaching” (THT) is a project held during the academic year 2017-2018 and funded by Ghent University as part of the support of innovative didactic initiatives.

The purpose of the project was in fact to experiment with collaborative teaching and learning methods within the field of literary studies through the use of new technologies and more specifically through the use of Twitter.

The workshop aims to present the key findings of the project and to outline its future prospects.