Languages

De overdracht van wetenschappelijke bevindingen naar de vreemdetalenklas

All news items
What Colloquium
When 15-02-2018
from 12:30 till 16:00
Where Vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie, Campus Mercator A, Abdisstraat 1, Gent
Organized by MULTIPLES - Research Centre for Multilingual Practices and Language Learning in Society
Contact june.eyckmans@ugent.be
Website https://webappsx.ugent.be/eventManager/events/colloquiumMultiples

De hervorming van de lerarenopleiding in Vlaanderen levert een goed kader om het onderzoek naar het leren van vreemde talen op de voorgrond te plaatsen. We starten met een lezing van uitgenodigd spreker Prof. dr. Frank Boers (hoogleraar Victoria University Wellington en editor van Language Teaching Research), die het zal hebben over de overdracht van wetenschappelijke bevindingen naar de klas en over het beoordelen van de kwaliteit van nieuwe wetenschappelijke papers en inzichten. Hierna is er ruimte voor discussie en het uitwisselen van ervaringen.

Het colloquium wordt georganiseerd in samenwerking met de Bacheloropleiding Secundair Onderwijs van de Arteveldehogeschool Gent en iedereen is welkom om te verbroederen tijdens een broodjeslunch voorafgaand aan de lezing.

Inschrijven is nodig en gebeurt via onderstaande link (tot 5 februari). Vergeet niet aan te duiden of je deelneemt aan de lunch.
 
https://webappsx.ugent.be/eventManager/events/colloquiumMultiples

Hopelijk tot dan!

June Eyckmans
Stef Slembrouck
Piet Van Avermaet
Kristof Baten
July De Wilde