Languages

Tatiana Markaki: Heraklion in de "Renaissance": Candida alias civitas Venetiarum apud Levantem?

All news items
What Lezing
When 21-02-2018
from 20:00 till 22:00
Where Blandijnberg 2, auditorium 1 Jan Broeckx
Organized by Griekenlandcentrum
Contact griekenlandcentrum@ugent.be
Website http://www.latijnengrieks.ugent.be/GC/2015

​Sinds de oprichting in 1992 stelt het Griekenlandcentrum van de Universiteit Gent zich tot doel de Griekse cultuur van oudheid tot heden te belichten in al haar aspecten en dit door middel van een zestal voordrachten per jaar, occasioneel aangevuld met tentoonstellingen, muziekuitvoeringen en culturele uitstappen. Het centrum bouwt voort op de rijke traditie van onze universiteit en wil een brug slaan tussen de academische studie van de Griekse beschaving en haar nawerking, en de brede maatschappelijke interesse die hiervoor bestaat.

In 2016-17 gingen we op zoek naar de Griekse identiteit en hoe deze zich verhoudt tot ‘de ander’. We zagen lezing na lezing hoe het beeld van ‘Grieks-zijn’ veranderde doorheen de lange Griekse geschiedenis en hoe het idee van ‘barbaar’ al evenzeer evolueerde. Ook in het komend academiejaar 2017-18 vallen onze lezingen onder een overkoepelend thema. In “Reizen om te leren: een topografie van de Griekse cultuur” gaan we als het ware op rondreis door Griekenland. In elke lezing staat een bepaalde plaats centraal die belangrijk (geweest) is in de Griekse cultuur, beginnende bij het prille begin en eindigend in het heden.