Languages

Praktijkassistent Duitse letterkunde, tijdelijke aanstelling - 20%

UW OPDRACHT

 • U biedt ondersteuning bij het praktijkgericht onderwijs van de vakgroep (organisatie, begeleiding en evaluatie van praktische oefeningen en werkcolleges), in het bijzonder de vakken Duitse letterkunde I en Duitse taalvaardigheid I: literaire teksten;
 • U begeleidt papers en u beoordeelt onderzoekstaken en masterproeven;
 • U werkt mee aan de dienstverlening van de vakgroep Letterkunde;
 • U neemt deel aan onderwijsvergaderingen en -workshops.

UW PROFIEL

 • U bent houder van een diploma van master in  de Taal- en Letterkunde, in de Historische Taal- en Letterkunde, in de Vergelijkende Moderne Letterkunde, telkens met zwaartepunt Duits,  of een gelijkgesteld diploma. Aan de diplomavoorwaarden moet voldaan zijn op datum van aanstelling.
 • U bent goed vertrouwd met de methoden van het letterkundige onderzoek, zoals o.m. blijkt uit een masterscriptie binnen de letterkunde.
 • U beschikt over een uitstekende academische beheersing van het Duits (actief en passief, mondeling en schriftelijk).
 • U heeft ervaring met de begeleiding van studenten.
 • U oefent overige beroepsactiviteiten uit en/of u heeft aantoonbare ervaring die kan bijdragen tot de kwaliteit van het praktijkgebonden onderwijs.
 • Onderwijservaring en deelname aan nascholing, conferenties etc. strekken tot aanbeveling.

ONS AANBOD

 • Wij bieden u een aanstelling voor een termijn van 1 jaar. Deze tijdelijke aanstelling is onbeperkt hernieuwbaar voor periodes van maximaal vijf jaar. Opgelet: U kunt niet voor een gecumuleerd percentage van meer dan 30 % als praktijkassistent aan de UGent aangesteld worden.
 • De indiensttreding kan ten vroegste vanaf 1 oktober 2018.
 • De verloning gebeurt volgens barema AAP3. Meer informatie over onze salarisschalen.
 • Verder kan elk UGent-personeelslid rekenen op een aantal voordelen, zoals een breed opleidings- en vormingsaanbod, 38 dagen vakantieverlof (op jaarbasis voor een voltijdse betrekking), een fietsvergoeding, ecocheques enz. Een volledig overzicht van onze personeelsvoordelen.

INTERESSE?

Solliciteren kan alleen online via e-recruitment tot 20-02-2018 23:59 CET. We aanvaarden geen laattijdige sollicitaties of sollicitaties die niet via de online toepassing worden bezorgd.

Volgende documenten dient u toe te voegen aan uw sollicitatie:

 • In het veld ‘Cv’: uw cv in pdf-formaat
 • In het veld ‘Motivatiebrief’: uw motivatiebrief in pdf-formaat
 • In het veld ‘Diploma’: een kopie van het vereiste diploma (indien reeds in uw bezit)
 • In het veld ‘Gelijkwaardigheidsattest’: enkel indien u uw diploma buiten de Europese Unie behaalde moet u een gelijkwaardigheidsattest van NARIC toevoegen. Dit kunt u aanvragen via www.naricvlaanderen.be.

 

Let op: elk veld heeft een beperking van maximum 10 MB.

De UGent voert een gelijkekansen- en diversiteitsbeleid en moedigt dan ook iedereen aan om te solliciteren.

 

MEER INFORMATIE

Voor meer informatie in verband met deze vacature kan je contact opnemen met Prof. Benjamin Biebuyck (benjamin.biebuyck@UGent.be, +32 09/264 40 88).