Languages

Assistent Spaanstalige letterkunde (100%)

UW OPDRACHT

 • U besteedt minimum 50% van uw opdracht aan wetenschappelijk onderzoek in het kader van de voorbereiding van een doctoraatsproefschrift in de Spaanstalige letterkunde.
 • U biedt ondersteuning bij het onderwijs van de vakgroep in de Spaanstalige letterkunde, inclusief Cultuurkunde.
 • U werkt mee aan de interne en externe dienstverlening van de vakgroep.

 

UW PROFIEL

 • U bent houder van een diploma van master in de (Historische) Taal- en Letterkunde of in de Vergelijkende Moderne Letterkunde of gelijkgesteld diploma, met Spaanse en/of Hispano-Amerikaanse Letterkunde als zwaartepunt(en) in uw programma. Aan de diplomavoorwaarden moet voldaan zijn op datum van aanstelling.
 • U hebt grote belangstelling voor academisch onderwijs, voor wetenschappelijk en projectmatig onderzoek en voor dienstverlening binnen en buiten de afdeling.
 • U beschikt over didactische en communicatieve kwaliteiten; u bent betrokken bij het goed functioneren van uw werkomgeving.
 • U beschikt over een uitstekende beheersing van het academisch Spaans (actief en passief, mondeling en schriftelijk), zoals bijvoorbeeld blijkt uit een masterscriptie die in het Spaans is geschreven.

 

ONS AANBOD

 • Wij bieden u een aanstelling voor een termijn van twee jaar. Deze aanstelling kan tweemaal  worden hernieuwd voor twee jaar na gunstige evaluatie van de voorbije termijn. Opgelet: Indien u reeds aangesteld was als assistent of doctoraatsbursaal aan een universiteit in de Vlaamse Gemeenschap, wordt dit in mindering gebracht van de maximale aanstellingsduur die volgens de Codex Hoger Onderwijs maximaal 6 jaar bedraagt.
 • De indiensttreding kan ten vroegste vanaf 1 oktober 2018.
 • De verloning gebeurt volgens barema AAP3. Meer informatie over onze salarisschalen.
 • Verder kan elk UGent-personeelslid rekenen op een aantal voordelen, zoals een breed opleidings- en vormingsaanbod, 38 dagen vakantieverlof, een fietsvergoeding, ecocheques enz. Een volledig overzicht van onze personeelsvoordelen.

 

INTERESSE?

Solliciteren kan alleen online via e-recruitment tot 20-02-2018 23:59 CET. We aanvaarden geen laattijdige sollicitaties of sollicitaties die niet via de online toepassing worden bezorgd.

Volgende documenten dient u toe te voegen aan uw sollicitatie:

 

 • In het veld ‘Cv’: uw cv en een overzicht van de behaalde studieresultaten (samengevoegd als één pdf-bestand)
 • In het veld ‘Motivatiebrief’: uw motivatiebrief in pdf-formaat
 • In het veld ‘Diploma’: een kopie van het vereiste diploma (indien reeds in uw bezit)
 • In het veld ‘Gelijkwaardigheidsattest’: enkel indien u uw diploma buiten de Europese Unie behaalde moet u een gelijkwaardigheidsattest van NARIC toevoegen. Dit kunt u aanvragen via www.naricvlaanderen.be.

Let op: elk veld heeft een beperking van maximum 10 MB.

De UGent voert een gelijkekansen- en diversiteitsbeleid en moedigt dan ook iedereen aan om te solliciteren.

 

MEER INFORMATIE

Voor meer informatie in verband met deze vacature kan je contact opnemen met Prof. Elizabeth Amann (elizabeth.amann@UGent.be, +32 09/264.40 65) en Prof. Ilse Logie (ilse.logie@ugent.be, +32 09/264 40 63).