Home

PhD seminar "Theories and Histories of Reading"

vrijdag 20 september 2013

Het seminarie is gespreid over de periode van oktober 2013 tot juni 2014 en richt zich op het werk van een zevental vooraanstaande internationale literatuurwetenschappers die een sturende rol spelen in het bloeiende domein van de receptiehistorische studie van literaire teksten en de transnationale circulatie ervan.

verder lezen