Home

Nieuwe databank: Ulrichsweb

maandag 19 januari 2015

Abonnering op een database relevant voor tijdschriftstudies, met gedetailleerde gegevens over meer dan 300.000 periodieke publicaties, waaronder wetenschappelijke tijdschriften, populaire weekbladen en kranten in digitale of gedrukte vorm. Online versie van het gedrukte naslagwerk 'Ulrich's Periodicals Directory'.

verder lezen

Nieuwe databanken: Artemis Literary Sources

vrijdag 19 december 2014

De vakgroep Letterkunde besloot dit jaar met hulp van de Facultaire Bibliotheekcommissie (FBC) bijkomend te investeren in de toegang tot Artemis Literary Sources (Gale). Dit is een platform waarbij een reeks databanken worden ontsloten waarvan een aanzienlijk deel nieuwe titels zijn. Een ander deel betreft digitale versies van titels die daarvoor enkel in gedrukte vorm in de collectie aanwezig waren.

verder lezen

Nieuwe databanken: Acta Sanctorum, Patrologia Latina en Early European Books I-III

maandag 15 december 2014

Dankzij de eenmalige financiële steun van de facultaire Commissie Wetenschappelijk Onderzoek werden enkele databanken van ProQuest verworven ter ondersteuning van het wetenschappelijk onderzoek binnen de faculteit.

verder lezen